MIP MEP kit

GIO MIP/MEP

Gio Digital tryckmätare

Tryckmonitorering av olika slag är en viktig del i behandlingen av patienter inom vården. Nuvarande metoder att mäta tryck är många gånger onödigt komplicerade och utförs med äldre analoga mätmetoder vilka kan leda till felaktiga mätvärden och i värsta fall förvärrade tillstånd för patienten.

Med hjälp av GiO Digital tryckmätare kan man råda bot på detta med ny och modern digital mätutrustning. Den enkla men tekniskt avancerade mätutrustningen ger medicinsk personal verktygen att mer exakt, flexibelt och enkelt mäta viktiga värden digitalt vilket är mer pålitligt än äldre analoga mätmetoder.

GiO kan tex användas i olika utföranden för manuell hyperinflation, för mätning av tryck inom neonatalvård, för kufftrycksmätning på intuberade patienter samt för bedömning av respiratorisk muskelstyrka genom MIP/MEP mätning.

Bedömning av respiratorisk muskelstyrka

Med Gio Digital tryckmätare tillsammans med MIP/MEP förbrukningsmaterial kan den respiratorisk muskelstyrkan bedömas hos patienter genom att bestämma Maximalt Inspiratoriskt tryck (MIP) och Maximalt Exspiratoriskt tryck (MEP).

Förståelse för en patients MIP och MEP är viktigt eftersom det kan hjälpa till att utvärdera spontanandningskapacitet, bestämma ventilationsförmågan och kan också indikera eventuell utveckling av andningssymptom.

Dessutom kan MIP & MEP-mätning också vara till hjälp vid utvärderingen av hur framgångsrikt avvänjandet av patienter från mekaniska ventilatorer är.

För friska individer resulterar fysiska aktiviteter i en ökning av syreförbrukningen där mer syre behövs ju högre intensiteten i träningen är. Andningsstyrkan är starkt relaterad till syreintag och därmed är respiratorisk muskelträning mycket viktig. MIP- eller MIP-mätning är en lämplig metod för att utvärdera lungfunktionen och ger en tydlig bedömning av träningsresultat.

MEP – Att ha kunskap om MEP är viktigt eftersom det kan hjälpa till att utvärdera andningsförmåga, bestämma ventilationsförmågan och kan också Indikera eventuell förändring av andningssymtom.

MIP – är en icke-invasiv metod för att bedöma respiratorisk muskelstyrka och kan användas som utgångpunkt vid inställning av IMT- enheter (Inspiratorisk muskelträning). Det är en enkel metod för att registrera MIP, särskilt hos patienter med neuromuskulära sjukdomar. GiO digitala tryckmätare ger ett exakt MIP-värde.

Gio 6

  • Portabel och kompakt enhet för tryckmätningsbehov
  • Realtids digital visning av tryckmätningen
  • Display kan visa en av tre olika tryckenheter (kPa, cmH2O, mBar)
  • Bakgrundsbelysning för att möjliggöra läsning i mörk miljö
  • Analoga värden med färgkodad tryckzon på ramen
  • Enkelt användargränssnitt för att minimera risken för korskontaminering
  • Mätområde GiO™ 6 Digital tryckmätare (-250– 250 cmH2O), tolerans +/- 2.5% F.S.

 

MIP/MEP förbrukningsmaterial

  • MEP/MIP förbrukningsmaterial till GiO ™ 6 för att utföra MEP- eller MIP-mätning
  • Varje sats innehåller 2 separata luftventiler (MEP-ventil och MIP-ventil), bakteriefilter och munstycke
  • Mjukt, anatomiskt och bekvämt munstycke för bättre tätning

Beskrivning

Beställningsinformation

Beskrivning Dolema Varunummer
GIO6 Digital tryckmätare, 250~-250 cmH2O GB60
GIO MIP/MEP Förbrukningsmaterial  GN30