Compact 525KS

Compact 525KS stationär koncentrator

Compact 525KS stationär koncentrator

Compact 525KS är en stationär 5 l oxygenkoncentrator från Devilbiss Healthcare. Byggd på välbeprövad men innovativ teknologi och med ny kompressor är det den hittills minsta och tystaste 5 liters oxygenkoncentratorn från DeVilbiss Healthcare. Med en vikt på bara 16,3 kg samtidigt som den är 15% tystare än tidigare.

Compact 525KS kan ställas in på ett flöde på upp till 5 l/min med en oxygenkoncentration på höga 93% (+/- 3%) i hela flödesområdet. För behov av låga flöden finns en lågflödesmätare som det är lätt att konvertera apparaten till.

Med låg ljudnivå, en robust design och både visuella och ljudalarm för bl.a. låga oxygennivåer, strömavbrott, tryckfall eller servicebehov är den enkel och säker att använda.

Övriga funktioner

  • OSD Sensor för kontinuerlig monitorering av oxygennivåer
  • Gjutet handtag för lätta transporter och helt rörliga hjul för maximal rörlighet
  • Timmätare som är enkel att läsa av
  • Återställningsfunktion för kretsbrytare
  • Löstagbar bubbelbefuktare för användning inomhus vid behov
  • Långa Service- och underhållsintervall
  • Kontakt för anslutning till PC, Notebook eller Smart-Track™ för dataextraktion och diagnostisk analys av apparaten
  • Intelligent strömförsörjningssystem som använder sig av en turn-down® technology som minskar strömförbrukningen vid lägre flöden under 2 l/min

Beskrivning

Beställningsinformation

Beskrivning Dolema Varunummer
Compact 525KS Oxygenkoncentrator, komplett 525KS-KIT