mini-pep

Mini-PEP

Är ett enkelt enpatientshjälpmedel för förebyggande och aktiv behandling hos patientgrupper som behöver PEP-andning t.ex. för att rekrytera lungorna och därmed hjälpa till med syresättningen av patienter efter en operation. En annan applikation kan vara som en hjälp vid slemproblem hos patienter med akuta och kroniska sjukdomar.

MINI-PEP består av fyra delar, ett T-stycke med ett galler inuti, ett munstycke alternativt en mask, en backventil samt en motståndsnippel.

Principen är enkel:

när man andas ut mot ett motstånd (nippeln) uppstår ett expiratoriskt övertryck (PEP), stängda kanaler öppnas i lungorna och alveolerna hålls ”uppblåsta”. Detta bidrar till ökad syresättning. Med olika andnings- och hosttekniker kan man också efter PEP-andning lättare få upp slem från lungorna.

NYHET! Nu med färgkodade nipplar.

Beskrivning

Beställningsinformation

För beställning, se bifogad broschyr med beställningsinformation!