ultraljud

Probeskydd Operation

 

Probetection

  • Probetection™ ultraljudprobskydd – Infektionsförebyggande produkter.
  • Komplett produktpalett för att skydda patienter, medicinsk personal och utrustningen från kontamination under ultraljudsprocedurer
  • Finns för olika medicinska specialiteter som kardiologi, operation, röntgen, gynekologi och urologi både som sterila och osterila.
  • Produktlinjen utökas kontinuerligt med kompletterande produkter i nära samarbete med olika ultraljudsutrustningstillverkare.

Varför probskydd bör användas;

  • Varje år exponeras personal ca två miljoner gånger för hepatit B, nära 1 miljon för hepatit C och 170,000 för HIV på världsbasis
  • Forskning har visat att ultraljudsutrustning kan utgöra en källa för sjukhussjuka och har potential att sprida sjukhussjukan

Beskrivning

Beskrivning st/frp Dolema Varunummer
Probetection Ultraljudsprobeskydd gamma, steril 24 1221-02
Probetection Ultraljudsprobeskydd 8x30cm, steril 24 1224-02
Probetection Ultraljudsprobeskydd 10×61 cm, Steril 12 1237-04
Probetection Ultraljudsprobeskydd 10×61 cm med Gel, steril 24 1237-02
Probetection Ultraljudsprobeskydd 14x244cm, steril 12 1238-04
Probetection Ultraljudsprobeskydd 14×244 cm med gel, steril 24 1238-02
Probetection Ultraljudsprobeskydd 15×122 cm med gel, steril 12 1239-04
Probetection Ultraljudsprobeskydd 15×122 cm med gel, steril 24 1239-02
Probetection Ultraljudsprobeskydd 11×18 cm, steril 24 1244-02
Probetection Ultraljudsprobeskydd 14×61 cm med gel, steril 24 1291-02
Probetection Ultraljudsprobeskydd 10×61 cm, steril 24 1291-04