sängsystem

Qufora® IrriSedo sängsystem

Naturlig och varsam rektal irrigation.

Qufora® IrriSedo sängsystem är ett ”slutet”  system för den som är sängbunden.

Qufora® IrriSedo sängsystem är utvecklat för personer som inte kan sitta på eller ovanför en toalettstol.

Qufora® IrriSedo sängsystem är ett unikt system för att hjälpa sängbundna patienter som har problem med avföringen. När systemet används pumpas vatten in i tarmen via en kateter och en vattenpåse. Vatten och avföring samlas upp i en sluten påse så att det inte uppstår någon lukt eller kontakt med påsens innehåll.

Systemet är lämpligt för användning på sjukhus och vårdhem, eftersom regelbunden användning förhindrar missöden och övermedicinering. Bäst av allt, systemet är ett värdigt sätt för sängbundna personer att kunna att sköta sin avföring på ett varsamt, hygieniskt och luktfritt sätt.

Passar för

  • Sängbundna patienter
  • Personer med neurologiska problem
  • Kroniskt sjuka
  • Personer med terminala sjukdomar

 

KONTINENS
Daglig användning ger kontinens och motverkar förstoppning

LIVSKVALITET
Den sociala livskvaliteten och det allmänna fysiska tillståndet förbättras

KOMFORT
Inget obehag på grund av förstoppning såsom minskad aptit, uppblåsthet, trötthet och illamående

HYGIEN
Förbättrad intimhygien tack vare konti­nens

KONTROLL
Återvunnen kontroll, dvs. tarmtömningen styr inte längre vardagen

HÄLSA
Minskar risken för urinvägsinfektion och hemorrojder
Minskar även användningen av laxermedel

 

Informationsfilm

Beskrivning

Beställningsinformation

Beskrivning Diameter Dolema Varunummer
Qufora® IrriSedo Sängsystem, Ø12, Innehåller: en vattenpåse med en pump, 15 rektalkatetrar Ø12 mm, 15 uppsamlingspåsar, 15 gelpåsar 12mm 53201-015
Qufora® IrriSedo Sängsystem, Ø21, Innehåller: en vattenpåse med en pump, 15 rektalkatetrar Ø21 mm, 15 uppsamlingspåsar, 15 gelpåsar 21mm 53001-015
Qufora® IrriSedo Sängsystem, Ø30, Innehåller: en vattenpåse med en pump, 15 rektalkatetrar Ø30 mm, 15 uppsamlingspåsar, 15 gelpåsar 30mm 53101-015