Sami-the-Seal

Sami the Seal – Stationärt nebuliseringssystem för barn

Sami the Seal är ett kompakt, robust och tillförlitligt luftkompressorsystem för nebulisatorer avsett för barn.

Ett vänligt ansikte
Sami the Seal kombinerar en barnvänlig kompressordesign, med vår högeffektiva kontinuerliga Sidestream nebulisator, för att kunna ge en snabb och effektiv behandling i hemmet av barn och även hjälpa till med att stödja aerosolterapiefterlevnaden.

Systemet levereras med Sidestreams kontinuerliga högprestandanebulisator, men kan även användas tillsammans med Sidestream Plus andningsförstärkta nebulisator. Båda är högeffektiva nebulisatorer med mycket låg restvolym.

Den kontinuerliga Sidestream har ett Venturisystem som förstärker aerosolproduktionen och därmed ger en mycket snabbare behandlingstid ( 2,5 ml på ca 6 minuter). Den är högeffektiv med ca 80% av aerosolpartiklarna under 5µm och en restvolym på ca 0,5 ml.

Även den andningsförstärkta Sidestream Plus har ett venturisystem som förstärker aerosolproduktionen. I detta fall styrs det dock istället av patientens andetag.

  • Högprestanda kompressor med 6 l/min drivflöde
  • Kontinuerligt klassad för konstant användning
  • Högeffektiv med andel aerosolpartiklarna under 5µm av laddad dos på ca 80%
  • Mycket låg restvolym
  • Tre års garanti

Beskrivning

Beställningsinformation

Beskrivning Dolema Varunummer
Sami The Seal – Stationärt nebuliseringssystem för barn  1093268