SIMEX CUFF M

SIMEX cuff M

är automatisk subglottisk aspiration med effekten att förebygga bland annat ventilationsrelaterad lunginflammation (VAP).

Funktioner

Tar effektivt bort sekret från det subglottiska området .

Används i kombination med specialdesignade subglottiskt endotrakeala och trachealkanyler/tuber med speciella sugportar som har visat sig vara effektiva i hanteringen av sekret i subglottis.

Vakuumtryck och PÅ/AV-inställningar anpassningsbara efter patientens behov.

Vakuumtrycksintervallet kan ställas in från -20 till -300 mbar (10 mbar steg).

Anpassningsbara ON/OFF-tider och intermittenta aspirationstiden (ON)  kan ställas in från 1 till 60 sekunder och intermittenta aspirationstiden (OFF) kan ställas in från 1-60 minuter.

AARC rekommenderade tryckriktlinjer för intermittent aspiration för vuxna är mellan -106 till -200 Mbar (-80 till -150 mmHg), samma tryckriktlinjer rekommenderas av endotrakeal och trachealkanyler/tuber tillverkare och samma tryck för vuxenbefolkningen rekommenderas för användning med cuff S och cuff M.

Säkerhetslarm/funktioner för full uppsamlingsbehållare för sekret och för låg laddning eller helt urladdat batteri.

Säker och enkel att använda

Praktiskt taget tyst, endast 35dBA i drift

Enkel och okomplicerad menykontroll (färgkodad display)

Engångs sekretbehållare med integrerat bakteriefilter och förtjockningsmedel

 

Informationsfilm

Beskrivning

Beställningsinformation

Beskrivning Dolema Varunummer
SIMEX Cuff M