SIMEX CUFF S

SIMEX cuff S

Är automatisk subglottisk aspiration med effekten att förebygga bland annat ventilationsrelaterad lunginflammation (VAP).

Kan ställa in sugtryck, sugtid och paustid.

Fördelar

  • Automatiserat slutet system för subglottisk aspiration
  • Reducerar förbrukningsmaterial såsom sprutor, handskar, förkläden
  • Studier visar att regelbunden subglottisaspiration är en kostnadseffektiv åtgärd att minska uppkomsten av VAP. Lacherade et al. (2010)
  • Frigör sköterskeresurser

 

Apparaten är liten med låg vikt, 2,2 kg. Mycket lågt ljud 35 dB. 1000ml uppsamlingsbehållare, Internt DFS filter för att förhindra backflöde.

Simex Cuff S har hållare för IV-skena eller -ställning samt sänghållare och vagnhållare.

Funktioner

Tar effektivt bort sekret från det subglottiska området .

Används i kombination med specialdesignade subglottiskt endotrakeala och trachealkanyler/tuber med speciella sugportar som har visat sig vara effektiva i hanteringen av sekret i subglottis.

Vakuumtryck och PÅ/AV-inställningar anpassningsbara efter patientens behov.

Vakuumtrycksintervallet kan ställas in från -20 till -300 mbar (10 mbar steg).

Anpassningsbara ON/OFF-tider och intermittenta aspirationstiden (ON)  kan ställas in från 1 till 60 sekunder och intermittenta aspirationstiden (OFF) kan ställas in från 1-60 minuter.

AARC rekommenderade tryckriktlinjer för intermittent aspiration för vuxna är mellan -106 till -200 Mbar (-80 till -150 mmHg), samma tryckriktlinjer rekommenderas av endotrakeal och trachealkanyler/tuber tillverkare och samma tryck för vuxenbefolkningen rekommenderas för användning med cuff S och cuff M.

Säkerhetslarm/funktioner för full uppsamlingsbehållare för sekret och för låg laddning eller helt urladdat batteri.

Säker och enkel att använda

Praktiskt taget tyst, endast 35dBA i drift

Enkel och okomplicerad menykontroll (färgkodad display)

Engångs sekretbehållare med integrerat bakteriefilter och förtjockningsmedel

 

Informationsfilm

Beskrivning

Beställningsinformation

Beskrivning Dolema Varunummer
SIMEX Cuff S