imt2

Threshold IMT

Är en flödesoberoende andningstränare för inspiratorisk muskelträning (IMT) som går att ställa in mellan 7 till 41 cmH20.

Threshold IMT ger ett konstant och specifikt tryck för inspiratorisk muskelstyrka och uthållighetsträning, oavsett hur fort eller långsamt patienten andas.

Den här enheten har en flödesoberoende envägsventil för att säkerställa ett jämnt motstånd och en funktion med en justerbar tryckinställning (i cmH20) som bör ställas in av sjukvårdspersonal.

När patienter andas via Threshold IMT, ger den fjäderbelastade ventilen ett motstånd som ger en konditionsträning av de respiratoriska musklerna.

Beskrivning

Beställningsinformation

Beskrivning Dolema Varunummer
Threshold IMT, flödesoberoende andningstränare, inställbar 7 till 41 cmH2O HS730EU-001