ultraljud

Ultraljudsprobeskydd Gynekologi

 

Probetection

  • Probetection™ ultraljudprobskydd – Infektionsförebyggande produkter.
  • Komplett produktpalett för att skydda patienter, medicinsk personal och utrustningen från kontamination under ultraljudsprocedurer
  • Finns för olika medicinska specialiteter som kardiologi, operation, röntgen, gynekologi och urologi både som sterila och osterila.
  • Produktlinjen utökas kontinuerligt med kompletterande produkter i nära samarbete med olika ultraljudsutrustningstillverkare.

Varför probskydd bör användas;

  • Varje år exponeras personal ca två miljoner gånger för hepatit B, nära 1 miljon för hepatit C och 170,000 för HIV på världsbasis
  • Forskning har visat att ultraljudsutrustning kan utgöra en källa för sjukhussjuka och har potential att sprida sjukhussjukan

Beskrivning

Beställningsinformation

Beskrivning st/frp Dolema Varunummer
Probetection Ultraljudsprobeskydd 3x30cm, steril 24 1204-02